Elaborarea planurilor de management integrat pentru siturile de importanţă comunitară Făgetul Clujului – Valea Morii, Poienile de la Șard și Someșul Mic

Asociația „Apáthy István Egyesület” a început cu data de 01. iulie 2013 derularea proiectului “Elaborarea planurilor de managmenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”, pe baza contractului de finanțare nr. 141180/28.06.2013 încheiat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cu numărul de înregistrare în SMIS-CSNR 43241. Proiectul este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, aferent Programului Operațional „Mediu”, Axa 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, DMI – Dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management pentru protejarea biodiversității și rețelei Natura 2000, sesiunea nr. 5/2012. Valoarea totală a proiectului este de 1,738,623 lei (circa 390.000 Euro), pe care Asociația are dreptul să o solicite la rambursare din FEDR și bugetul de stat. Durata proiectului este de 30 luni și are ca obiectiv general protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului natural în ariile de importanță comunitară vizate. Siturile vizate de proiect sunt următoarele: situl ROSCI0074 Făgetul Clujului – Valea Morii,situl ROSCI0356 Poienile de la Șard (cunoscut sub denumirea Poiana Sântivan) și situl ROSCI0394 Someșul Mic. Obiectivul proiectului va fi atins prin elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanță comunitară, astfel prin creșterea gradului de conservare a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară şi naţională. Nu în ultimul rând scopul proiectului este și conştientizarea populaţiei asupra acestor comori ale naturii și a metodelor folosite pentru conservarea lor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s