Dezbatere publica: planul de management al sitului Poienile de la Sard

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMAP supune dezbaterii publice Planul de management al sitului Poienile de la Sard.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.

Persoana de contact este: doamna Liliana Vîrtopeanu, telefon: 021/3160287, e-mail: liliana.virtopeanu@mmediu.ro.

via mmediu.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s