Comunicat: am organizat consultarea despre planul de management al Fagetul Clujului-Valea Morii

DSCF0520
Asociaţia „Apáthy István Egyesület”, în calitate de gazdă a proiectului și Asociația Natura Transilvaniei, în calitate de custode au organizat consultarea publică privind Planul de management al Ariei protejate ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii.

Întâlnirea a avut loc în data de 27 februarie 2015, cu începere de la ora 13.00, la Hotelul Napoca din Cluj-Napoca.

Factorii interesaţi – reprezentanți ai instituțiilor abilitate și oameni de știință au discutat modalitățile prin care habitatele și speciile care trăiesc aici să poată conviețui în armonie cu omul.

Principale teme de prezentare și discuții:

În ultimele 12 luni mai multe echipe de cercetărori au inventariat habitatele și speciile rare din aria protejată, identificând următoarele amenințări:
o Extinderea legală și ilegală a construcțiilor, extinderea intravilanului în PUG;
o Desecarea mlaștinilor prin canale sau devierea izvoarelor;
o Îndepărtarea totală a vegetației lemnoase (tufișuri și arbori), în special din zonele pentru construcții, respectiv din pășuni;
o Pășunatul ilegal cu ovine în păduri;
o Lipsa fânețelor, necesare pentru speciile protejate;
o Construirea drumului de centură (legătură dintre Autostrada A3 Transilvania și Drumul European E 60);
o Tăierea integrală a subarboretului cu ocazia exploatărilor și extragerea lemnului mort;
o Extragerea arborilor bătrâni, scorburoși, a lemnului mort;
o Lucrări necorespunzătoare de conducere a arboretelor;
o Tăieri rase, defrișări;
o Acces necontrolat al vizitatorilor;
o Curățarea terenurilor de resturi vegetale prin incendieri;
o Devierea de apă și drenaje din cauza urbanizării;
o Introducere speciilor alohtone prin împăduriri;
o Prezența speciilor invazive: salcâm (Robinia pseudacacia), Impatiens parviflora;
o Plantații de cătina albă (Hippophae rhamnoides);
o Depozitarea deșeurilor menajere și de construcții;
o Poluarea apelor și a solului cu deșeuri solide;
o Abandonarea deșeurilor de către vizitatori.

S-au prezentat măsurile de management și acțiunile propuse în cadrul planului de management. Acestea au fost grupate în programe de management, după cum urmează:
o Conservarea habitatelor umede și a celor de pajiști;
o Conservarea habitatelor forestiere;
o Conservarea speciilor;
o Managementul vizitatorilor;
o Conștientizarea populației;
o Propuneri de ajustare a limitelor rezervațiilor și a sitului de importanță comunitară, pentru nevoi critice de conservare.

S-au prezentat propunerile pentru stabilire de nivele de protecție diferite, în funcție de măsurile stabilite în aria protejată.

S-a discutat importanța infomării și colaborării cu comunitatea din Mănăștur, având în vedere că de ei depind multe din amenințările antropice și ar putea să se implice activ în proiecte în zonă.

S-au prezentat argumentele științifice care stau la baza propunerii de modificare a limitelor rezervațiilor naturale Valea Morii și Făgetului Clujului, prima fiind localizată greșit la data desemnării.

Dinu Bereteu arheolog a atras atenția asupra siturilor arheologice existente pe suprafața ariei protejate, propunând protecția acestora.

Persoanele şi instituţiile care nu au reuşit să participe la întâlnire, dar care ar dori să îşi exprime opinia, pot consulta versiunea în lucru a planului de management aici. Așteptăm cu interes toate opiniile celor interesați pe adresa de e-mail a asociaţiei: natura2000clujkolozsvar@gmail.com sau la numărul de telefon 0753-039369 (Szabó Anna, manager proiect).

Comunicat de presa_consultare publica_Aria Protejata Fagetul Clujului

DSCF0525
DSCF0600

Despre dezbatere:
Ziua de Cluj
Ecomagazin.ro
heyevent.com
naturatransilvaniei.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s