Nu ne prea cunoaştem vecinii ocrotiţi: comunicat de presă

comunicatpresaheader

Download: comunicat de presa (.doc)

Sondaj de opinie: nu ne prea cunoaştem vecinii ocrotiţi

In localităţile cuprinse în siturile de importanţă comunitară Făgetul Clujului – Valea Morii, Poienile de la Şard şi Someşul Mic majoritatea populaţiei nu ştie de existenţa ariei protejate – relevă sondajul de opinie realizat în cadrul proiectului “Elaborarea planurilor de management integrat pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Şard şi ROSCI0394 – Someşul Mic”. (Detalii in raportul de cercetare a companiei Agenda Setting.) Dintr-un sondaj realizat la nivel naţional reiese că situaţia nu este mai bun nici la nivelul altor localităţi afectate, numai 11% dintre locuitori au auzit despre Reţeaua Natura 2000; dintre respondenţii care locuiesc într-un sit numai 28% ştia despre acest lucru. (Mai multe detalii aici.)

Asociaţia „Apáthy István Egyesület” a început cu data de 1 iulie 2013 derularea proiectului, al cărui obiectiv este protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului natural în trei arii de importanţă comunitară, toate aflate în zone periurbane ale judeţului Cluj. Una din activităţile majore ale proiectului va consta în derularea unei campanii de informare şi conştientizare privind patrimoniul natural al siturilor vizate.

In octombrie 2013 compania Agenda Setting a realizat un sondaj de opinie în rândul elevilor, populaţiei adulte şi a factorilor interesaţi de pe teritoriul ariilor naturale protejate despre atitudinea generală faţă de natură şi arii protejate, cât şi despre cunoştinţele şi gradul de conştientizare cu privire la existenţa ariei protejate. Scopul a fost identificarea nivelului actual de cunoaştere a ariilor protejate, urmând ca cercetarea să fie reluată la finalul perioadei de implementare a proiectului.

Eşantionul a cuprins 560 de persoane (420 elevi, 100 cetăţeni, 40 factori interesaţi) din următoarele localităţi: municipiul Cluj-Napoca, comuna Floreşti, comuna Ciurila, comuna Feleacu, comuna Săvădisla, comuna Baciu, municipiul Dej, comuna Mintiu Gherlii, comuna Mica şi municipiul Gherla.

La nivelul întregii populaţii chestionate 54% se consideră informaţi sau foarte informaţi despre problemele de mediu/natură. 348 din 560 de locuitori (62%) declară că nu ştie de existenţa ariei protejate din localitatea în care trăieşte/în care îşi desfăşoară activitatea. Aproximativ 1 din 3 locuitori spune că ştie de existenţa ariei protejate, dar doar o mică parte dintre ei declară că îi ştie numele.

In rândul elevilor, 85% dintre ei au auzit de termenul de ”arie naturală protejată”, dar numai aproximativ jumătate dintre ei ştiu câteva lucruri sau foarte multe lucruri despre ariile naturale protejate. Chiar dacă sunt familiarizaţi cu termenul, majoritatea elevilor nu au informaţii referitoare la faptul că localitatea lor de provenienţă este cuprinsă într-o arie protejată (61,4%). Referitor la denumirea ariei protejate, marea majoritate a elevilor a declarat că nu cunoaşte numele ariei din localitatea lor (84,5%), doar 8 elevi au ştiut că trăiesc pe raza Ariei Protejate Făgetul Clujului, Valea Morii, Poienile de la Şard sau Someşul Mic. Chiar dacă au aflat despre aria protejată numai în momentul chestionării, aproximativ 80% dintre ei o consideră un lucru pozitiv.

În ianuarie 2014 în cadrul proiectului începe campania de informare şi conştientizare în mai multe şcoli; importanţa acestei activităţi reiese şi din faptul că, în conformitate cu rezultatele sondajului, 1 din 3 elevi nu a putut numi un animal protejat, respectiv 1 din 4 elevi nu a putut numi o plantă ocrotită de pe raza localităţii de provenienţă.

Chiar şi în cazul elevilor care au numit plante şi animale considerate ocrotite, printre speciile enumerate nu se regăsesc cele specifice ariilor naturale vizate de acest proiect. Speciile menţionate de elevi sunt animale sălbatice: căprioara, lupul, porcul mistreţ sau capra neagră, sau domestice: câinele, pisica, calul sau vaca. 19 elevi au spus că nu există animale rare sau ocrotite în localitatea lor, iar alţi 10 elevi au numit unicornul şi alte animale exotice. (De fapt statuia animalului mitic apare pe castelul Kornis din Mănăstirea, deci e posibil că exista o legătură între unicornii de acolo şi apariţia lor în răspunsurile elevilor.) 114 elevi din 420 nu au putut numi plante ocrotite sau rare din localitatea lor, 57 elevi au numit floarea de colţ (care este ocrotită, dar nu trăieşte în localităţile amintite), 24 au indicat nume de flori în general, iar 19 trandafirul. 13 elevi au declarat că nu există plante ocrotite în localitatea lor. (Despre cele 18 specii ocrotite din ariile protejate puteţi să aflaţi mai multe din broşura şi catalogul nostru.)

70% dintre factorii interesaţi – adică persoane selectate din rândul primarilor, viceprimarilor, consilierilor locali, proprietarilor de terenuri de pe teritoriul ariilor protejate vizate, reprezentanţilor asociaţiilor de fermieri, de vânătoare şi de pescuit sau ai organizaţiilor neguvernamentale de protecţia mediului din unităţile administrativ–teritoriale pe raza cărora se întind ariile protejate – se consideră informaţi despre ariile protejate, dar 2 din 3 persoane nu au întâlnit niciodată termenul „Reţeaua Natura 2000”. Aproximativ 57% dintre factorii interesaţi ştiu că în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea există o arie protejată, dar mai puţin de jumătate dintre ei îi cunosc denumirea.

Există interes pentru menţinerea ariilor protejate în localităţile ţintă, dar mulţi dintre responsabilii locali nu dispun de informaţii complete/corecte cu privire la ariile protejate. Cred că agricultorii ar putea pierde bani prin includerea terenurilor acestora în ariile protejate, şi că se va aplica în comunităţile ţintă interdicţia de a tăia lemne din păduri. Totodată, peste 80% dintre factorii interesaţi sunt de părere că existenţa ariei protejate în comuna/oraşul în care locuiesc reprezintă un beneficiu pentru aceste comunităţi.

55% dintre locuitori se consideră deloc sau foarte puţin informaţi despre problemele de natură/mediu. Aproximativ 1 persoană din 4 ştie că pe raza localităţii de domiciliu se găseşte o arie protejată. Doar puţin peste jumătate dintre ei spun că îi cunosc numele. Interesul pentru a menţine delimitarea ariei protejate în localitate este foarte mare în rândul locuitorilor, aceştia declarând în proporţie de aproximativ 85% că îşi doresc acest lucru. Majoritatea locuitorilor consideră că existenţa ariei protejate în localitate este mai degrabă un lucru pozitiv şi doar 3 din 100 de locuitori consideră că ar fi un lucru negativ.

Informaţiile locuitorilor cu privire la ariile naturale protejate sunt în mare măsură incomplete/ incorecte. Fiind solicitaţi să numească un animal ocrotit/rar, respectiv o plantă ocrotită/rară din localitate/aria protejată, cei mai mulţi dintre locuitori nu a reuşit să ofere un răspuns concret. Atunci când au făcut-o, cel mai des au menţionat căprioara (20 de persoane) şi mistreţul (11 persoane), iar dintre plante pomii fructiferi (6 persoane), diverse flori (6 persoane) sau bradul (4 persoane). Referitor la posibilitatea de a construi în arie protejată, majoritatea locuitorilor (68 din 100 de persoane) consideră că nu se va mai putea construi nimic, 66 de persoane din 100 consideră că industria va fi interzisă în zonă o dată cu delimitarea ariilor protejate.

“Sperăm că această campanie şcolară care începe din 2014 va ajuta elevii din zonă în descoperirea comoarelor din jurul localităţilor, şi sensul principiului ocrotirii naturii se va lărgi pentru ei cu cunoaşterea si protecţia eficientă a speciilor şi a habitatelor. Tot în 2014 începem activităţile pentru creşterea nivelului de conştientizare a comunităţilor locale prin organizarea de workshop-uri în trei comune aferente celor trei arii protejate, a unei expoziţii de fotografii şi activităţi de promovare cu ajutorul parteneriatelor cu mass-media locală” – a declarat Markó Bálint, managerul proiectului.

Date de contact: Markó Bálint, manager de proiect, 0753411075, balintm@gmail.com, Asociația ”Apáthy István Egyesület”, 400342 Cluj-Napoca, str. Gh. Dima, nr. 33/18, județul Cluj.

Titlul proiectului: “Elaborarea planurilor de management integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic”. Proiectul are o durată de 30 luni și este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, aferent Programului Operațional Sectorial „Mediu”.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

Conținutul acest material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s