Lansare proiect – comunicat de presă

comunicatpresaheader

Data comunicatului: 09.08.2013

Lansare proiect de elaborare plan de management pentru arii protejate Natura 2000 în jurul Clujului

Asociația „Apáthy István Egyesület” a început cu data de 1 iulie 2013 derularea proiectului “Elaborarea planurilor de managmenet integrat pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic” în baza contractului de finanțare nr. 141180/28.06.2013 încheiat cu Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Proiectul are o durată de 30 luni și este co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, aferent Programului Operațional „Mediu”, Axa 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii, DMI – Dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management pentru protejarea biodiversității și rețelei Natura 2000, sesiunea nr. 5/2012. Valoarea totală a proiectului este de 1,738,623 lei (circa 390.000 Euro), pe care Asociația are dreptul să o solicite la rambursare din FEDR și bugetul de stat.

Obiectivul general al proiectului este protecţia biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin creșterea gradului de conservare a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară şi naţională prin elaborarea planurilor de management pentru siturile de importanță comunitară ROSCI0074 – Făgetul Clujului – Valea Morii, ROSCI0356 – Poienile de la Șard și ROSCI0394 – Someșul Mic și conştientizarea populaţiei asupra acestora.

Proiectul va fi implementat in județul Cluj, în zona metropolitană a municipiului Cluj-Napoca și în zonele periurbane a municipiilor Dej și Gherla și constă în trei activități majore:

1. Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a habitatelor și a speciilor de importanță comunitară, precum și cartarea mediului fizic al siturilor vizate în vederea elaborării planurilor de management integrat al siturilor vizate.
2. Elaborarea planurilor de management ale siturilor vizate de proiect.
3. Derularea unei campanii de informare și conștientizare (integrate) privind patrimoniul natural al siturilor vizate și protejarea-conservarea acestuia.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Date de contact: Marko Balint, manager de proiect, 0753411075, balintm@gmail.com, Asociația ”Apáthy István Egyesület”, 400342 Cluj-Napoca, str. Gh. Dima, nr. 33/18, județul Cluj.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s